Share: Nasjonal bruk og tilgang til data

Norsk Romsenter har gjennom en avtale med Canada sikret tilgang på data fra radarsatellitten Radarsat-2. Disse data er tilgjengelig for norsk offentlig forvaltning, forskning og undervisning.

Målet er å etablere en kostnadseffektiv flerbruksmodell som sikrer brukere operasjonell tilgang på data fra Radarsat-2. Avtalen gjelder for området illustrert i figur 1. I tillegg vil 10 % av tilgjengelige scener kunne bestilles utenfor området. 

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har en kontrakt med Norsk Romsenter som sikrer nedlesing, prosessering, arkivering og distribusjon av Radarsat-2 data. Alle satellittdata som bestilles til offentlig flerbruk legges ut på en felles Web-portal. Portalen er tilgjengelig for alle brukere som har fått innvilget søknad om tilgang til disse data.Datatilgangen sikres på to måter:  • Brukerspesifiserte bestillinger. Hver enkelt bruker får tildelt en kvote etter søknad til Norsk Romsenter. Brukerne bestiller opptak av nye data i henhold til tildelt kvote. Data og eventuelle analysetjenester leveres i henhold til prosedyrer avtalt mellom den enkelte bruker og KSAT. 
  • Bakgrunnsopptak: Når satellitten har ledig kapasitet tas data opp innenfor området definert i figur 1. Satellittoperatøren lager en oversikt over data som potensielt er tilgjengelig som bakgrunnsopptak. Denne oversikten publiseres via Flerbruk web-portalen. 24 timer før opptak får KSAT bekreftelse på hvilke data som faktisk vil være tilgjengelig. Disse vil kunne avvike fra listen over potensielt mulige opptak. Det vil også være mulig for brukeren å kontakte KSAT og bestille en prioritert prosessering av disse data. 

Prosedyre for tilgang på Radarsat-2 data 

Radarsat-2 data er tilgjengelig for offentlig brukere, inkludert forskning og undervisning. Søknad om tilgang på data må sendes Norsk Romsenter, se linker til høyre og sendes til Guro Dahle Strøm. Søknadsfrist er 15. desember.Etter godkjent søknad vil KSAT ta kontakt med den enkelte bruker og avtale prosedyrer for levering og gi tilgang til flerbruksportalen. Bestilling av data gjøres ved henvendelse til KSAT orderdesk.

Tilgang til Sentinel-1A

Norge deltar i det europeiske Copernicus programmet som utvikler og opererer Sentinel-satellitter samt utvikler og etablerer tjenester. Copernicus er Europas nye generasjon av operative miljøovervåkingssatellitter. Sentinel-1A er første satellitt i denne serien. Med et C-band radarinstrument er denne egnet for de samme anvendelsesområdene som Radarsat-2.Norsk Romsenter etablerer et nasjonal Copernicus bakkesegment. Gjennom dette vil norske brukere få tilgang på alle data tilgjengelig i Copernicusprogrammet. KSAT vil gjennom direkte nedlesing gi norske bruker rask NST (nær-sann tid <1time) tilgang til data fra Copernicus programmet. En pilotversjon er tilgjengelig for brukere av den norske Radarsat-2 avtalen. 

Kontaktinformasjon:

Ole Morten Olsen, Norsk Romsenter:  ole.morten.olsen@spacecentre.no

Line Stenbakk, KSAT: line@ksat.no

Kontaktinformasjon
Norsk Romsenter: 

Ole Morten Olsen

Telefon: 22 52 18 38 / 92 63 70 53.KSAT: Line Steinbakk 

Telefon: 77 66 13 85 

KSAT Orderdesk

Brosjyrer
Relaterte lenker
Søknad for flerbruksavtale
WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Copyright © 2018 Kongsberg Gruppen - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback

This site uses cookies to improve your browsing experience. Find out more.