Share:Bauta for nordlysforskning

Varaordfører Elin Jørgensen leste høyt inskripsjonene på Bautaen
02.03.2016
Mellom Nordlysobservatoriet og naboen Kongsberg Satellite Services (KSAT) i Tromsø ble det 18. februar avduket en bauta reist for å markere den pionérvirksomheten innen nordlysforskningen som har foregått på området.
Nordlysforskeren Kristian Birkeland la grunnlaget for etableringen av det første Nordlysobservatoriet i 1899 på Halddetoppen og Talviktoppen utenfor Alta. I 1926 ble det imidlertid vedtatt å legge ned observatoriet og med støtte fra Rockefeller Foundation i USA, ble det bygget et nytt observatorium i Tromsø. Det åpnet i 1930, hvor det raskt fikk et internasjonalt renommé. 


I 1972 ble det innlemmet som en del av Universitetet i Tromsø, hvor det utgjorde grunnlaget for fysikkseksjonen. UiT-rektor Anne Husebekk sto for selve avdukingen, sammen med representant fra Tekna, Varaordfører Elin Jørgensen og Vice President i KSAT, Jan Petter Pedersen, og hun understreket at dette også er en påminnelse om hva som var bakgrunnen for opprettelsen av Universitetet i Tromsø.

Forskningsaktiviteten på området var også instrumentell for etableringen av Tromsø Satellittstasjon i 1967, senere Kongsberg Satellite Services, (KSAT). 
KSAT har utviklet seg fra å benytte satellitter til å studere atmosfæren – som var i tråd med observatoriets aktiviteter –til å i dag benytte satellitter til å observere jordoverflaten mhp miljø, klima og sikkerhet. 

Det som startet med en håndfull ildsjeler er i dag en stor bedrift med ca 140 ansatte og mer enn 500 MNOK i omsetning. - Vi er stolte over at antennene bak oss i dag brukes til å samle inn viktige observasjonsdata fra hele verden sier Jan Petter Pedersen og legger til - For oss er samarbeidet med UIT i dag, spesielt innen fysikk, viktig både for å levere nye innovative tjenester men også for å rekruttere kvalifisert personell. Miljøet i Tromsø har i dag en ledende rolle internasjonalt innen romvirksomhet, men det har ikke kommet av seg selv, noe denne bautaen er med å minne oss om.


UiT-rektor Anne Husebekk sto for selve avdukingen og understreket at dette også er en påminnelse om hva som var bakgrunnen for opprettelsen av Universitetet i Tromsø i sin tid.


Follow us in Social Medias

 

Related links

 

External links

WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Copyright © 2018 Kongsberg Gruppen - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback

This site uses cookies to improve your browsing experience. Find out more.